Myiasis informatie

Myiasis (ook wel vliegenlarveziekte) is een aandoening die we bij meerdere diersoorten kunnen waarnemen. De ziekte wordt meestal veroorzaakt door de larven (maden) van de blauwgroene bromvlieg (Lucilia Sericata). Deze vlieg is overwegend actief in de periode van april tot en met oktober. De maanden waarin de ziekte zich het meest openbaart zijn juli en augustus.

Factoren die myiasis bevorderen
Diverse factoren zijn van invloed op het ontstaan van myiasis. Zo moeten de temperatuur, de omgeving en de conditie van het schaap gunstig zijn voor de Lucilia Sericata. Wanneer de omstandigheden voor de vlieg gunstig zijn, kan elk schaap myiasis krijgen.
Of de omstandigheden gunstig zijn hangt af van het type vacht, de woldichtheid, de staartinplant en de weersomstandigheden. Warm weer en een broeierige, natte vacht zijn al voldoende om vliegen aan te trekken die de huid kunnen beschadigen.

wolvlieg Voorkomen is zoals deze afbeelding laat zien beter dan genezen !

Behandeling
De behandeling bestaat uit het wegknippen van de wol waar de maden in zitten, het verwijderen van de maden en het schoonmaken van wonden met een betadineoplossing.
Als er duidelijke huidlaesies bestaan, is een antimicrobiële therapie noodzakelijk. Lukt het niet alle maden te verwijderen, doodt ze dan met Neocidol. Verbrand de weggeknipte wol, zodat de maden zich niet verder kunnen ontwikkelen. Geef de andere schapen een preventieve behandeling en hou ze gedurende enkele dagen goed in de gaten.

myiasisschaap5schaap6

Preventie
Preventieve maatregelen die myiasis kunnen voorkomen zijn:

 

 

  • Scheren: als de wol eraf is zijn de schapen ongeveer twee tot drie maanden gevrijwaard van myiasis.
  • Ander middel is Neocidol, met een werkzame tijd van zes tot acht weken. Dompelbaden of vernevelen met de hogedrukspuit zijn niet aan te raden omdat daarbij altijd het risico bestaat dat het middel in het milieu terecht komt. Het beste is Neocidol met een rugspuit aan te brengen. (1)
  • Fokkerij: het ene schaap is gevoeliger voor myisais dan het andere. Men kan overwegen met ooien en rammen die myiasis hebben gehad, niet verder te fokken.